Dagligdagen 

SFO'en åbner kl. 7:00, hvor eleverne mødes til snak, hygge, leg og spil. Nogle af eleverne har morgenmad med.

Undervisningen starter kl. 9:00 i alle klasser. Den er inddelt i lektioner af 45 minutters eller 1½ times varighed. 

Hver lektion indledes med navneopråb.

Første frikvarter starter kl. 10:30, hvor eleverne går i skolegården for at lege eller hygge sig. Boldbur, sandkasse og legeredskaber bruges flittigt. Der er to gårdvagter og en indevagt. Eleverne i 9. og 10. klasse må blive i klassen, gå i gården eller forlade skolen i frikvarteret.

Kl. 10:45 mødes eleverne igen i deres klasser til dagens anden lektion.

Kl. 11:30 er der frokostpause - lærerne spiser med eleverne og sender dem derefter i gården kl. 11:50.

Kl. 12:15 starter dagens tredje lektion, som varer til 13:00 eller 13:45.

En eller to dage om ugen har klassen læringstid efter den sidste faglige time. Eleverne beskæftiger sig med forskellige projekter, der betones af praktiske gøremål - teori skal anvendes! 

Efter dagens sidste lektioner, går duksene igang med at rydde op og gøre rent i klasserne. Pengene, vi på den måde sparer på rengøring, ryger i klassekassen.

Når studiedagen er overstået, går en del af 0-3. klasses elever til SFO'en, hvor de deltager i mange og spændende aktiviteter frem til kl. 17:00.

Andre elever fra 4-6. klasse mødes i Klubben, der har sine egne aktiviteter, tilpasset børnenes alder. 

På 1. og 2. sal åbner Lektiecaféerne, hvor eleverne får lærernes hjælp med lektier andet skolearbejde indtil kl. 16:30.

I løbet af dagen forlader en del af skolens elever deres klasser for at mødes på 2. sal til tosprogsundervisning eller individuel undervisning i Qual.

På samme sal kommer eleverne til sundhedsplejerske eller uddannelsesvejleder.  

Det sker også, at elever mødes med skolelederen på 2. sal for at klare uenigheder, som ikke kunne løses i klasserne.

Eleverne er altid velkomne til at gå til skolelederen!

Hver torsdag kl. 12:15 mødes eleverne fra 0-4. klasse på stuetagen, mens eleverne fra 5-10. klasse mødes på 2. sal.

På disse møder informeres eleverne om fælles anliggender, og der uddeles certifikater for færdiggørelse af fag og aktiviteter. 

Efter det fælles møde går eleverne tilbage til klasserne, hvor de afholder Klassens Time.

Skolen har ofte besøg af folk udefra: En dommer fra Frederiksberg, UUV-Rollemodellerne, en rumforsker, generalsekretæren fra Dansk Røde Kors, politiet vedrørende færdselsundervisning, en udsending fra forsøgsprojektet Handikap, Fra Job til Sport, en udsending fra Røde Kors og en masse andre, der bringer den omgivende verden ind på skolen.

Fra tid til anden arrangerer eleverne talentkonkurrence, tegnekonkurrence eller kagekonkurrence, som oftest afvikles fredag eftermiddag.

Det sker, at et hold elever indøver et teaterstykke, en musical, Luciakor, optræden til Julefest og Sommerfest eller cowboydans om eftermiddagen.

Der sker også, at en faglærer giver sine elever ekstra undervisning om eftermiddagen, når der er behov for det.

Aktiviteter udenfor skolen

Den største del af undervisningen i idræt foregår udenfor skolen - afhængig af årstiden tager idrætslæreren eleverne med til bl.a. svømning, løb, fodbold, rundbold og skøjtning.

Men eleverne skal også ud og møde den omgivende verden. De besøger Folketinget, Københavns Rådhus, Journalist for en dag, Naturskoler, Uddannelsesmesser, Experimentaret, RobotCup, Redningshold for en dag, workshop om animationsfilm, Sex og Samfund samt Midddelalderbyen.

De store elever tilbydes hvert år at kunne deltage i Brobygning og Praktikuge. 

I Brobygning vil eleven ofte følge undervisningen på et gymnasium gennem en uge. 

Praktikugen omfatter, at eleven besøger en arbejdsplads for at deltage i aktiviteterne der.    

Vores kor har sunget ved Valby Kulturdag, Luciakoret besøger alderdomshjem og kirker.

Hvert år drager klasserne på lejrskole eller studietur af en uges varighed. Disse ture er obligatoriske.