Elevrådet

Kildeskolens elevråd består af elever, der går i 5. klasse til 10. klasse.

Elevrådet mødes mindst én gang om måneden eller efter behov.

Hver klasse har sin egen repræsentant og suppleant, som vælges for et skoleår ad gangen. Repræsentanterne vælger en formand og en næstformand, som sørger for, at rådet fungerer.

Elevrådets formål er at komme med forslag til forbedringer på skolen og at informere skolens lærere og ledelse om forslagene.

Forslagene kan for eksempel handle om halvtag til cykler, materialer til undervisningen og indretning af skolegården.

Men endnu vigtigere har elevrådet taget initiativ til en række tiltag under overskriften Venskabsvenner

Elevrådet var enig om, at det var forkert, at de mindre elever ikke kunne lide at gå ind i de stores klasser og satte derfor en række aktiviteter i gang: Klasser som besøgte hinanden, klasser der tog på tur sammen eller bagte kage til hinanden og havde fælles Klassens Time, store elever som legede med de små i skolegården og så videre. Gennem de sidste tre år har hvert elevråd besluttet hvilke klasser, der skulle være hinandens venskabsklasser.

Det skal bemærkes, at tiltagene hverken styres af Kildeskolens lærere eller ledelse. De er ikke sat i system, og der stilles ikke krav fra lærerside - venskaber skal selvfølgelig ikke styres!

Projektet Venskabsvenner er et løbende projekt, som styrkes og svækkes gennem tiden.

Fra ide til forbedring

Klasserepræsentanten taler med sin klasse og finder ud af, hvad man gerne vil forbedre på skolen.

Repræsentanten går til møde i elevrådet og fremlægger sin klasses ønsker.

Elevrådet drøfter ideerne og kan sætte gang i undersøgelser vedrørende forslagene. 

Når alle data er indsamlet, stemmer elevrådet om forslaget og fremlægger derefter ideen for skolens ledelse eller ved et lærermøde.

Hvis forslaget vækker interesse blandt lærere og ledelse, og hvis det er tidsmæsssigt samt økonomisk muligt, bliver det vedtaget og sat i gang.

Dette har blandt andet betydet en bedre legeplads, fordeling af rettigheder til at bruge boldburet, et nyt legehus o.a.