Generel information

Kildeskolen har plads til 190 elever, fordelt fra 0. klasse til 10. klasse.

Vi fastholder en lav klassekvotient, så lærerne kan overskue hver elevs fremskridt.

De fleste elever starter deres skolegang i børnehaveklassen. En del elever kommer senere fra andre skoler.

Grunden til skoleskift er oftest, at familien er flyttet, at der er faglig eller social utilfredshed med den gamle skole eller at eleven keder sig, fordi der mangler faglig udfordring.

Vi ser tit, at de elever, som før var utilfredse med at gå i skole, nu glæder sig over deres skolegang, og at de oplever en markant faglig og social fremgang.

Forældrene bliver tit overraskede over, at deres børn nu er glade for at gå i skole. 

Kildeskolen er ikke en "eliteskole" - men der er bestemt plads til børn med talenter og ambitioner!