Gennemsigtighed

Her en række informationer om karakterer ved afgangsprøverne og overgang til andre uddannelser efter 9. klasse.

Eleverne på Kildeskolen tager Folkeskolens Prøver (FP9) efter at have afsluttet 9. klasse eller 10. klasse.

Sammenligning af karaktergennemsnit ved 9. klasses prøverne på Kildeskolen med landsgennemsnittet 2016:

Fag Danske grundskoler
gennemsnit 2016
Kildeskolen 
2017
Dansk, læsning 6,8 5,9
Dansk, dansk retskrivning 7,1 8,1
Dansk, skriftlig fremstilling 6,5 4,4
Dansk, mundtlig 8,0 8,0
Matematik, færdighed 7,1 7,9
Matematik, problem 6,8 5,7
Engelsk, mundtlig 7,9 10,2
Fysik, mundtlig/praktisk 6,9 10,0
Samlet gennemsnit 7,1 7,5

 

De følgende tre links fører til ministeriets hjemmeside:

GENNEMSNITSKARAKTERER

KARAKTERFORDELING

OVERGANG TIL UDDANNELSER

 

Karakterskalaen

12

Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler  

10

Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7

Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4

Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02

Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

00

Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

-3

Den ringe præstation - gives for den helt uacceptable præstation

Udtrykket fagets mål refererer til de del- og slutmål, som er beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål.