Værdigrundlag

Vi ønsker, at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder.

Vi mener, at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt og respekt for andre.

Vi mener, at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker er forskellige og det er deres læringshastighed også. Den hurtige elev må ikke bremses, og den langsomme skal have den tid, det tager.  

Vi mener, at læring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre hver elev optimalt – både socialt og fagligt – med passende hensyn til hver elevs formåen.  Er udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også. 

Vi mener, at læring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette balance sikrer fortsat læringsglæde.  

Vi mener, at rammerne for læring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle. 

Vi ønsker, at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv.

Vi ønsker, at give vore elever en grunduddannelse, der åbner døren for videre uddannelse. 

Vi ønsker, at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage ansvar for vort demokratiske samfund – som ligestillede individer og som del af fællesskabet.

Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og kan klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi eleverne i forfatteren L. Ron Hubbards brugbare og effektive studiemetode, som i sin enkle form er beskrevet i bogen Lær at Lære.