Elevplaner 2017

 

På Kildeskolen har hver elev en arbejdsplan for skoleåret, en såkaldt Elevplan.

Formål med elevplanen

  1. At give hver elev et redskab til at måle egne fremskridt og vurdere egen arbejdsindsats.

  2. At give klasselærerne et redskab til at måle elevernes fremskridt og vurdere den arbejdsindsats, der er påkrævet af klasselærer, faglærere og elever.

  3. At give forældrene et redskab til at måle deres barns fremskridt og vurdere den indsats, der er påkrævet fra forældrenes side.     

  4. At give skolens ledelse et redskab til at måle klassernes fremskridt og vurdere den arbejdsindsats, der er påkrævet af skolens ledelse, klassernes lærere og elever samt forældrene.

Hvordan elevplanen er indrettet

På elevplanen er hvert fag inddelt i en række punkter, der samlet udgør skoleårets pensum. 

Faget dansk kan være inddelt i et antal diktater, stile, bøger der skal læses, grammatiske punkter, læsetester osv.

Hvis en klasse skal gennemgå 240 punkter, er det ugentlige gennemsnit 6 færdiggørelser (240:40). Dette nøgletal er angivet i elevplanen.

At blive væk fra undervisningen eller at komme for sent forstyrrer elevernes fremskridt, hvorfor tal for disse også er angivet i elevplanen.     

Administration og brug af elevplanen          

Hver uge indfører klasselærerne elevernes færdiggørelser i planen.  

Når en elev har gode fremskridt i et fag, bruges planen til at anerkende elevens gode indsats.

Hvis en elev ikke rykker i et fag, interviewer klasselæreren eleven for at lokalisere og afhjælpe besværet.

Hvis en elev gør en kæmpe indsats og når 15 færdiggørelser på en uge, inviteres eleven til frokost hos skolens leder den følgende fredag, den såkaldte 15-klub.      

Hvis en ny elev har faglige usikkerheder fra tidligere klassetrin, modtager eleven et særligt program, der skal bringe eleven op på alderssvarende undervisning. En anden elev kan have særlige ambitioner, som går længere end årets pensum, og modtager derfor et studieprogram der tilgodeser dette. I begge tilfælde tilføjes programmerne i Tillæg til Elevplan

Klasselæreren sender elevplanen til forældrene tre gange årligt og bruger den som udgangspunkt i årets to forældrekonsultationer.

Årets elevplaner

Herunder kan du se Elevplanerne for hver klasse i skoleåret 2017-2018 (senest 10/8-2017).  

 

ELEVPLAN 0. KLASSE 2017

ELEVPLAN 1. KLASSE 2017

ELEVPLAN 2. KLASSE 2017

ELEVPLAN 3. KLASSE 2017

ELEVPLAN 4. KLASSE 2017

ELEVPLAN 5. KLASSE 2017

ELEVPLAN 6. KLASSE 2017

ELEVPLAN 7. KLASSE 2017

ELEVPLAN 8. KLASSE 2017

ELEVPLAN 9. KLASSE 2017

ELEVPLAN 10. KLASSE 2017

TILLÆG TIL ELEVPLAN 2017