Elevplaner

På Kildeskolen har hver elev en arbejdsplan for skoleåret, en såkaldt elevplan.

Mål med elevplanen

  1. At give eleven et redskab til at måle egne fremskridt og således kunne vurdere egen arbejdsindsats.
  2. At give klasselæreren et redskab til at måle sine elevers fremskridt og således kunne vurdere den arbejdsindsats, der er påkrævet af klasselærer, faglærere og elever.
  3. At give forældrene et redskab til at måle deres barns fremskridt og således kunne vurdere den indsats, der er påkrævet fra forældrenes side.     
  4. At give skolens ledelse et redskab til at vurdere klassernes fremskridt og således kunne vurdere den arbejdsindsats, der er påkrævet af skolens ledelse og klassernes lærere.

Hvordan elevplanen er indrettet

På elevplanen er hvert fag inddelt i en række punkter, der skal færdiggøres i løbet af skoleåret.

Faget dansk kan f.eks. være inddelt i et antal diktater, stile, bøger, grammatiske punkter, læsetester osv., som samlet udgør årets pensum.

Hvis en klasse ifølge elevplanen skal gennemgå 240 punkter, er det ugentlige gennemsnit 6 færdiggørelser (240:40). Dette nøgletal for elevens ugentlige præstation er angivet i elevplanen.

At blive væk fra undervisningen eller at komme for sent forstyrrer elevernes fremskridt i betydelig grad, hvorfor tal for disse også er angivet i elevplanen.     

Administration og brug af elevplanen          

Hver uge indfører klasselæreren sine elevers færdiggjorte punkter i elevplanen. Hermed er det muligt at vurdere de faglige fremskridt. 

Når en elev har gode fremskridt i et fag, bruges planen til at anerkende den gode indsats.

Hvis en elev ikke rykker i et fag, interviewer klasselæreren eleven for at lokalisere og afhjælpe besværet.

Hvis en elev gør en ekstra stor indsats og når 15 punkter på en uge, inviteres eleven til frokost hos skolens leder den følgende fredag - dette arrangement kaldes 15-klubben.      

Klasselæreren sender elevplanen til forældrene tre gange årligt og bruger den som udgangspunkt i årets to forældrekonsultationer.

Årets elevplaner

Herunder kan du se Elevplanerne for hver klasse for skoleåret 2016-2017, så snart de forefindes (senest 10/8-2016).  

Til en Elevplan kan der føjes punkter, der kun angår den enkelte elev. En ny elev vil f.eks. modtage et program, der skal bringe eleven op på alderssvarende undervisning, og en elev med særlige ambitioner vil modtage et program, der tager hensyn til disse.

De ekstra punkter er ikke medtaget i følgende oversigter:

ELEVPLAN FOR 0. KLASSE

ELEVPLAN FOR 1. KLASSE

ELEVPLAN FOR 2. KLASSE

ELEVPLAN FOR 3. KLASSE

ELEVPLAN FOR 4. KLASSE

ELEVPLAN FOR 5. KLASSE

ELEVPLAN FOR 6. KLASSE

ELEVPLAN FOR 7. KLASSE

ELEVPLAN FOR 8. KLASSE

ELEVPLAN FOR 9. KLASSE

ELEVPLAN FOR 10. KLASSE

Når elever starter på skolen efter 0. klasse, kan det være, at de skal gennemgå punkter af et tidligere pensum end det alderssvarende. For at kunne overskue dette opsamlingsarbejde tilføjer klasselæreren et

TILLÆG TIL ELEVPLAN