Hverdagen

Den almindelige daglige undervisning foregår i klasserne, hvor eleverne beskæftiger sig med de fag, der står på deres skoleskemaer. 

Når det passer til undervisningen, kan to eller flere klasser slå sig sammen og arbejde med bestemte opgaver, som for eksempel at opføre et teaterstykke eller forberede en studietur.

Hvert år har vi en temauge på skolen, hvor eleverne fra 0. til 8. klasse arbejder på tværs af klasserne. Her har vi beskæftiget os med så forskellige emner som SundhedDe Nordiske LandeMusik, Klima, Kend din by og Gode Manerer. 

I januar afholdes projektuge i 9. klasse, hvor eleverne arbejder i grupper for at løse en opgave. I den uge skal eleverne tale med eksperter, folk på gaden, søge data på nettet, på biblioteket eller fra en hvilken som helst anden relevant kilde. Projektugen afsluttes med at eleverne fremlægger deres resultater for klasse, forældre, lærere og andre interesserede.  

I samme uge arbejder eleverne i 10. klasse individuelt med et uddannelses- og erhvervsprojekt. De skal undersøge indholdet af uddannelsen, adgangskrav, varighed, muligheder for indkomst under uddannelsen og erhvervsmulighederne efter endt uddannelse. Projektugen afsluttes som i 9. klasse med fremlæggelse.

Gennem hele forløbet fra 0. til 10. klasse har eleverne ret til individuel fordybelse i de basisredskaber, som danner grundlaget for den fælles undervisning.

En elev har ret til at forlade den almindelige undervisning i en periode for at studere for sig selv i et særligt lokale, kaldet Qual. Her får eleven individuel hjælp af en lærer.

Samme lokale benyttes, hvis faglæreren vurderer, at en elev har svært ved at følge den almindelige undervisning, og problemet ikke kan løses i klassen. Eleven får individuel hjælp i Qual og vender tilbage til klassen, så snart det faglige problem er klaret.

Samarbejdet mellem elever, lærere og Qual foregår gnidningsfrit - eleverne er gode til at udnytte tilbudet om ekstra hjælp.

Hvis en elev ønsker eller har behov for at gøre en ekstra indsats i et fag, tilbyder skolen undervisning mandag til torsdag eftermiddag i vore to Lektiecaféer, hvor lærerne på skift arbejder med eleverne.

Lektiecaféerne er et tilbud til alle skolens elever, og det er en frivillig ordning. En elev kan vælge at lave sine lektier hjemme, men det er dog et krav, at de laves, da det ellers er umuligt at komme gennem årets pensum.

Eleverne i afgangsklasserne har ikke læseferie. Når de skriftlige afgangsprøver er overstået i maj, følger eleverne et særligt skema, der fokuserer på de mundtlige afgangsprøver. Denne undervisning er obligatorisk.

Vi ønsker, at hver elev kan studere i eget tempo og blive dygtig på ét trin, før han eller hun kaster sig over næste trin.

Hver elev har sin egen studiehastighed!

Det er den opgave, som vi forsøger at løse ved at give en blanding af individuel og fælles undervisning i klasserne, ved at tilbyde individuel hjælp i Qual og ved at hjælpe eleverne i vore Lektiecaféer.

Eleverne skal have den tid, det tager, for at kunne forstå de grundliggende data indenfor et emne. Bagefter skal de sammen med klassekammeraterne udfordres i den fælles undervisning gennem projekter, studieture, diskussion, debat og fremlæggelser.

Indlæringen virker dog også den anden vej: De fælles aktiviteter styrker nemlig behovet for individuel forståelse af grundlæggende data.