Projekt- og temauger

På Kildeskolen afholder klasserne hvert år en temauge, hvor eleverne fordyber sig i områder efter eget valg.

Gennem de sidste år har overskrifterne for temaugerne været Kost og Motion, Kulturelle Forskelle og LighederMusik og Dans, Klima, Kend din byog Gode Manerer. 

I den uge arbejder alle elever fra 0. til 8. klasse på tvæs af klasserne med det overordnede emne.

I slutningen af temaugen fremlægger eleverne deres resultater - enten i foredragsform, som plancher, gennem power-points, som teaterstykker eller lignende. 

Hver klasse har også mulighed for at holde deres egen projektuge, hvor eleverne arbejder med et emne, der går på tværs af fagene. Et projekt var f.eks. Byen, hvor eleverne i 7. klasse arbejdede med de forskellige forretninger, der findes i en by.

9. klasse afholder hvert år en projektuge, hvor eleverne skal tage stilling til et problem, der vedrører et område, de selv har valgt at undersøge. Dette er ofte en stor og meget spændende udfordring for eleverne. Karakterer og udtalelser indgår i elevernes afgangsbeviser.

10. klasses afholder hvert år en projektuge, der omfatter grundige undersøgelser og personlige beskrivelser af de uddannelser, som eleverne selv ønsker at tage. Karakterer og udtalelser indgår i elevernes afgangsbeviser.

Det er vores erfaring at eleverne holder meget af disse projektuger - de går op i dem med liv og sjæl!