Qual

Ordet qual er en forkortelse af det engelske ord qualification, der betyder: At sætte en person i stand til at kunne gøre noget bestemt.

Qual er en afdeling på Kildeskolen, som arbejder sideløbende med den almindelige undervisning i klasserne.

Der er ikke fælles undervisning i Qual - kun individuel hjælp med udvalgte fag.

Qual tager sig af elever, som er kørt fast i et bestemt fag, og som har brug for mere hjælp, end læreren umiddelbart kan overkomme i den almindelige undervisning i klassen. 

Selv om elever oftest ankommer i Qual på foranledning af en lærer, sker det ofte, at eleven selv foretrækker at modtage hjælp i Qual. Alle elever er velkomne til at forlade den almindelige undervisning og søge hjælp i Qual.    

Når en elev kommer til Qual, tager det ofte ganske kort tid, før vedkommende er godt kørende og kan returnere til klassen. 

Men det sker også, at en elev er "kørt helt fast" og det kræver en længere snak for at finde ud af, hvor "skoen trykker" og en længere udredning for at få det hele til at fungere igen. 

Hvis en elev ikke opnår de ønskede resultater, er skoletræt eller sakker bagud, er det tid til at besøge Qual!

Når de besværlige områder er fundet, får eleven et studieprogram, der afhjælper de faglige problemer. Programmet kan studeres i Qual eller i klassen.

Nye elever bliver også testet i Qual for at finde ud af hvilken indsats, der skal gøres med netop den elev.  

Qual tester desuden tosprogede elever og kan sende dem til særlig undervisning, når der er behov for det.