Skolefritidsordning og Klub

Skolefritidsordningen er et tilbud til alle elever fra børnehaveklassen til og med 3.kl.

SFO'en åbner hver morgen kl. 7:00 og fortsætter til lidt før 9:00, hvor undervisningen starter.

Efter skoletid er SFO'en åben mellem 14:00 og 17:00.

Der er ingen aktiviteter i SFO'en mellem 9:00 og 13:00.

Børnene er i centrum - det skal være et dejligt, trygt, kreativt og sjovt sted at være, hvor børnene bliver hørt og talt med.

Børnene har altid mulighed for at hygge sig og lege de lege, de selv har lyst til. De bruger deres fantasi (bygger huler, leger by/købmand, leger med biler, dukker eller klæder sig ud osv.).

Vi tilbyder mange kreative aktiviteter: Børnene kan uforstyrret tegne, male, sy, snedkerere, klippe/klistre, arbejde med perler og smykker, synge/danse m.v. Desuden spiller børnene både bordtennis og bordfodbold med stor iver!

Den indendørs softballbane er et stort hit - især hos drengene! Pigerne står dog ikke af vejen for at udfordre dem!

Året igennem tager vi på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på andre udendørs legepladser, kanalrundfart eller til arrangementer, der arrangeres af "Byens børn".

Kildeskolens Støtteforening besluttede for nogle år siden, at der skulle være et lignende tilbud til alle de børn, som går i 4. til 6. klasse. Støtteforeningen gjorde det efterfølgende økonomisk muligt at sætte gang i Klubben. 

I Klubben har børnene et klubrum, som de selv har sat i stand. De deltager i særlige arrangementer som en månedlig filmdag, koncerter og klubfest med overnatning på skolen.

I SFO'en og i Klubben serveres der frugt hver dag - nogle gange får vi madder eller kage, som børnene selv har bagt.

Den første fredag hver måned er der forældre-kaffe, hvor I kan komme og hygge med os.