Tosprogsundervisning

Tosprogsundervisningen tilbydes elever med et andet førstesprog end dansk.

Fra 1.- 3. klasse er undervisningen obligatorisk, mens den senere er betinget af tilskud fra staten, som søges efter vurdering af hver elevs sprogkundskaber efter 3. klasse.

Undervisningen er først og fremmest en sprogstimulering, der udvider elevernes danske ordforråd og efterhånden gør sproget mere nuanceret, hvilket er en vigtig forudsætning for elevernes arbejde indenfor alle fag i de større klasser. Eleverne skal være i stand til at læse og forstå mere komplicerede tekster og kunne udtrykke sig præcist og nuanceret. Dette er også en forudsætning for at komme godt igennem en senere uddannelse.

Eleverne arbejder med regler for stavning, da det ofte er svært at afgøre stavningen ud fra udtalen af ord i det danske sprog.

De arbejder også med formulering af egne historier, hvad enten de er skrevne eller indtalt på bånd.

Eleverne arbejder også med deres samfundsfaglige kundskaber, så det bliver naturligt for dem at bruge biblioteker og kulturinstitutioner. De skal også være i stand til at henvende sig til relevante myndigheder, når de får brug for det.

Endelig stimuleres eleverne til at få et grundigt kendskab til dansk litteratur, så de bedre forstår den danske kultur.

Undervisningen foregår i små og trygge rammer, hvor eleverne frit stille  spørgsmål, som de måske undlader at stille i klassen. Det kan handle om samfundets indretning, fødsel og død, kammeratskab eller om arbejde og demokrati. Det er vigtige spørgsmål for eleverne, og det er vigtigt, at de trygt kan afklare, hvordan vi forholder os til disse grundvilkår i Danmark.

Tosprogsundervisningen varetages af erfarne lærere og koordineres med elevernes øvrige lærere for at tage hensyn til områder, der eventuelt kræver en særlig indsats.