Uddannelsesvejledning

I gennem mange år har Kildeskolen samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns Kommune.

Formålet med vejledningen er, at den enkelte unge skal opnå et reflekteret grundlag som baggrund for valg af ungdomsuddannelse.

Vejledningen har som formål at understøtte endnu ikke uddannelsesparate unge i samarbejde med den unges forældre. Uddannelsesparate unge og deres forældre har mulighed for vejledning hos e-Vejledning på www.ug.dk.  

Der er forskellige vejledningsaktiviteter i 8. - 10.klasse som fx intro-forløb på ungdomsuddannelserne, erhvervspraktik, brobygning, virksomhedsbesøg, uddannelsesmesse i Bella Center og 10. klasses store uddannelsesprojekt (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).

På Kildeskolen er det Katja Schertiger fra UU København, som forestår den kollektive vejledning i klasserne, individuelle samtaler mv. Katja

Katja kan kontaktes på telefon 2420 1528 og mail he5n@kk.dk.

Katjas primære ugedag på skolen vil i skoleåret 2018 – 19 være tirsdage.

Gode hjemmesider om uddannelse

Der findes en række gode hjemmesider, som kan oplyse, inspirere og guide både unge og forældre:

www.uddannelsesguiden.dk er Danmarks officielle uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark og med oplysninger om uddannelse og job i udlandet. Her kan man søge efter uddannelser, job, adgangskrav mv. Her finder man også forskellige værktøjer til brug for at finde inspiration og fakta, fx Jobkompasset. Hjemmesiden er meget anvendelig.

www.uvm.dk er Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man kan finde nyttig viden om forskellige regler mv.

www.praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets officielle mødested for elever, der søger praktikplads, og virksomheder, der søger elever. Her kan man undersøge mulige praktikpladser og uddannelser med gode muligheder for efterfølgende at få arbejde.