Uddannelsesvejledning

I gennem mange år har Kildeskolen samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Københavns kommune.

Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev skal opnå et solidt grundlag til valg af ungdomsuddannelse og blive i stand til at udarbejde en gennemtænkt uddannelsesplan.

Vejledningen har særlig fokus på de unge, der har mest behov for støtte i afklaringsprocessen.

Vejledningen tilrettelægges, så forældrene inddrages i den unges uddannelsesplanlægning.

I 9. og 10.klasse kan elever med behov deltage i Erhvervspraktik og Brobygning.

Klasserne besøger desuden årets Uddannelsesmesse og 10. klasse arbejder med uddannelsesorienteret projekt i januar.

I løbet af året deltager 8. klasse i et en-dages introkursus med deres klasselærer.

Alle er velkomne til at kontakte uddannelsesvejlederen:

Katja Schertiger 
UU-vejleder

Tlf: 24201528

Mail: he5n@buf.kk.dk

Kontortid på skolen er endnu ikke aftalt.

Gode hjemmesider om uddannelse

Der findes en lang række gode hjemmesider, som kan hjælpe både elever og forældre med flere oplysninger:

www.uddannelsesguiden.dk er Danmarks officielle uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark og med oplysninger om uddannelse og job i udlandet. Der kan søges på uddannelser efter interesse, efter erhverv, efter uddannelsens længde m.m. Det er en meget anvendelig hjemmeside.

www.uvm.dk er Undervisningsministeriets hjemmeside. Fra denne kan man klikke sig videre til information om de forskellige uddannelser og til uddannelsesstederne.

www.praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets officielle mødested for elever, der søger praktikplads, og virksomheder, der søger elever. Her kan man se hvilke erhvervsuddannelser, der er populære men mangler praktikpladser. Man kan også se hvilke uddannelser, der giver større muligheder for arbejde.

Uddannelsesvejlederen kommer gerne med opfordringen én gang til: Få dig en uddannelse!

Det væsentligste er at tage en uddannelse, ikke hvilken uddannelse det er. Man kan ikke sige, at nogle uddannelser er bedre end andre. Den bedste uddannelse er den, der interesserer én, og som bringer én frem mod de mål, man har sat sig.