Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Forenklede Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Kildeskolen følger disse mål.

Hvert år gennemgår skolens lærere Forenklede Fælles Mål for deres fag, resultaterne af det forgangne års undervisning og justerer herefter Undervisningsplanerne.

På den måde tilgodeser vi både Forenklede Fælles Mål, skolens pædagogiske principper samt den løbende udvikling af undervisningsmaterialer. 

På denne side kan du se Kildeskolens Undervisningsplaner for skoleåret 2017-2018:

 

BØRNEHAVEKLASSE 2017

BILLEDKUNST 2017

BIOLOGI 2017

DANSK 2017

ENGELSK 2017

FILMKUNDSKAB 2017

FYSIK/KEMI 2017

GEOGRAFI 2017

HISTORIE 2017

HÅNDVÆRK OG DESIGN 2017

IDRÆT 2017

MATEMATIK 2017

MUSIK 2017

NATUR OG TEKNOLOGI 2017

RELIGION 2017

SAMFUNDSFAG 2017

TYSK 2017

 

Med de nye Undervisningsplaner justeres årets elevplaner.

Elevplanerne viser hver elevs fremskridt i hvert af fagene gennem skoleåret.

Elevplanerne er både elevens, forældrenes, lærernes og ledelsens værktøj til at vurdere fremskridt, anerkende gode resultater og sætte ind, hvor der er behov.

 

Se under fanen Elevplaner 2017