Undervisningsplaner 2018-2019

 

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Forenklede Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Kildeskolen følger disse mål.

Hvert år gennemgår skolens lærere Forenklede Fælles Mål for deres fag og sidste års undervisning. Her efter justerer de det nye års  Undervisningsplaner.

På den måde tilgodeser vi både Forenklede Fælles Mål, skolens pædagogiske principper samt den løbende udvikling af undervisningsmaterialer. 

På denne side kan du se Kildeskolens Undervisningsplaner for skoleåret 2018-2019:

 

BØRNEHAVEKLASSE

BILLEDKUNST

BIOLOGI

DANSK

ENGELSK

FILMKUNDSKAB

FYSIK

GEOGRAFI

HISTORIE

HÅNDVÆRK OG DESIGN

IDRÆT

MATEMATIK

MEKANIK OG MOTORLÆRE

MUSIK

NATUR OG TEKNOLOGI

RELIGION

SAMFUNDSFAG

TYSK

 

Med de nye Undervisningsplaner justeres årets elevplaner.

Elevplanerne viser hver elevs fremskridt i hvert af fagene gennem skoleåret.

Elevplanerne er både elevens, forældrenes, lærernes og ledelsens værktøj til at vurdere fremskridt, anerkende gode resultater og sætte ind, hvor der er behov.

 

Se under fanen Elevplaner