Undervisningsplaner

Undervisningsministeriet udgiver materiale om pensum og målsætninger under overskriften Forenklede Fælles Mål.

Materialet fastlægger hvert fags formål, trinmål og slutmål.

Undervisningen på Kildeskolen følger disse mål.

Hvert år gennemgår skolens lærere materialet, det forgangne års undervisning og reviderer Undervisningsplanerne, så de tilgodeser Forenklede Fælles Mål, skolens pædagogiske principper samt den løbende udvikling af undervisningsmaterialer. 

På denne side kan du se Kildeskolens Undervisningsplaner for skoleåret 2016-2017.

 

BØRNEHAVEKLASSE 2016

BILLEDKUNST 2016

BIOLOGI 2016

DANSK 2016

ENGELSK 2016

FILMKUNDSKAB 2016

FYSIK 2016

GEOGRAFI 2016

HISTORIE 2016

HÅNDVÆRK OG DESIGN 2016

IDRÆT 2016

MATEMATIK 2016

MUSIK 2016

NATUR OG TEKNOLOGI 2016

RELIGION 2016 

SAMFUNDSFAG 2016

TYSK 2016

PROJEKT 7. KLASSE 

 

Med de nye Undervisningsplaner justeres årets elevplaner.

Elevplanerne viser hver elevs fremskridt i hvert af fagene gennem skoleåret.

Elevplanerne er både elevens, forældrenes, lærernes og ledelsens værktøj til at vurdere fremskridt, anerkende gode resultater og sætte ind, hvor der er behov.

Se Elevplaner 2016